Zohýzdené stromy na Koronči

V mestskej časti Trebišova – na Koronči vedie stará aleja až k železničnej trati smerom na Vranov nad Topľou. Staré stromy , náletové dreviny, či divorastúce ovocné porasty vyžadovali údržbu už dávnejšie. A keď sa tak stane, zostanú “oči pre plač” , ako tvrdí jedna z obyvateliek Trebišova, ktorá nás na jarný orez, resp. zohýzdenie stromov upozornila.

ZOBRAZIŤ VIAC

kliknutím spustíte prehrávanie videa