Sirníčania skládku nebezpečného odpadu nechcú!

Spoločnosť Remko Sirník chce na skládke TKO pribudovať ešte jednu -tentokrát pre nebezpečný odpad.Občania Sirníka, ako aj susedných obcí spísali petície, v ktorých sú rozhodne proti takejto investícii. Aj ochranári, či Regionálny úrad verejného zdravotníctva vzniesli svoje námietky. Rozhodujúce slovo vo veci povolenia ,či zamietnutia projektu bude mať Ministerstvo životného prostredia .

ZOBRAZIŤ VIAC

ZOBRAZIŤ VIAC

kliknutím spustíte prehrávanie videa